top of page
Regulamin

 

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2021 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

 

Interpretacja

 

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • Podanie  oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne o nazwie Poprzednia

 • Application Store oznacza usługę dystrybucji cyfrowej obsługiwaną i rozwijaną przez Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), z której Aplikacja została pobrana.

 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innego organu zarządzającego .

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Kraj  odnosi się do: Szwecja

 • Spółka (zwana w niniejszej Umowie „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do S&A Prev AB, Brynhildsvägen 2, 187 73 Täby, Szwecja.

 • Urządzenie  oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Informacja zwrotna oznacza informacje zwrotne, innowacje lub sugestie przesłane przez Ciebie dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszej Usługi.

 • Towary oznaczają przedmioty oferowane do sprzedaży w Serwisie.

 • Zamówienia oznaczają żądanie przez Ciebie zakupu od nas Towarów..

 • Promocje odnoszą się do konkursów, loterii lub innych promocji oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 • Usługa dotyczy Aplikacji.

 • Subskrypcja odnosi się do usług lub dostępu do Usługi oferowanej Użytkownikowi na zasadzie subskrypcji przez Spółkę.

 • Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącej korzystania z Usługi.

 • Usługa mediów społecznościowych stron trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane w ramach Usługi.

 • Ty  oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

  Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako podmiot danych lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą korzystającą z Usługi.

Potwierdzenie

Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Serwisu.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.

Składanie zamówień na Towary

Składając Zamówienie na Towary za pośrednictwem Usługi, Użytkownik gwarantuje, że jest prawnie zdolny do zawarcia wiążących umów.

Twoja informacja

Jeśli chcesz złożyć zamówienie na towary dostępne w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego zamówienia, w tym między innymi Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, daty ważności Twoja karta kredytowa, Twój adres rozliczeniowy i Twoje informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym Zamówieniem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazania tych informacji podmiotom trzecim przetwarzającym płatności w celu ułatwienia realizacji Twojego Zamówienia.

​​

Anulowanie zamówienia

Wszelkie zakupione towary mogą zostać zwrócone wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i naszą Polityką zwrotów.

Nasza Polityka zwrotów stanowi część niniejszego Regulaminu. Zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów, aby dowiedzieć się więcej o prawie do anulowania zamówienia.

Twoje prawo do anulowania Zamówienia dotyczy tylko Towarów, które są zwracane w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Powinieneś również dołączyć wszystkie instrukcje, dokumenty i opakowania produktów. Towary, które są uszkodzone lub nie są w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś, lub które są noszone po prostu poza otwarciem oryginalnego opakowania, nie zostaną zwrócone. Dlatego powinieneś dbać o zakupione Towary, gdy są one w Twoim posiadaniu.

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego Towaru. Użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do realizacji Zamówienia i nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Nie będziesz mieć żadnego prawa do anulowania Zamówienia na dostawę któregokolwiek z następujących Towarów:

 • Dostawa Towarów wykonanych według Państwa specyfikacji lub wyraźnie spersonalizowanych.

 • Dostawa Towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, ulegają szybkiemu zepsuciu lub których termin ważności już minął.

 • Dostawa Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały rozpakowane po dostarczeniu.

 • Dostawa Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • Dostawa treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeśli wykonanie rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i potwierdziłeś utratę prawa do anulowania.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę Towarów w Serwisie. Towary dostępne w naszej usłudze mogą być niewłaściwie wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne, a my możemy doświadczyć opóźnień w aktualizowaniu informacji dotyczących naszych Towarów w Usłudze oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka cenowa

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać zmienione przez Firmę po zaakceptowaniu Zamówienia w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia wpływającego na dostawę spowodowanego działaniami rządowymi, zmianami ceł, zwiększonymi opłatami za wysyłkę, wyższymi kosztami wymiany walut oraz wszelkimi innymi sprawami poza kontrolą Firmy . W takim przypadku masz prawo anulować swoje zamówienie.

​​

Płatności

Wszystkie zakupione Towary podlegają jednorazowej płatności. Płatności można dokonać za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak karty Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express lub metody płatności online (na przykład PayPal).

Karty płatnicze (karty kredytowe lub debetowe) podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie Twojego zamówienia.

Subskrypcje

 

Okres subskrypcji

Usługa lub niektóre jej części są dostępne wyłącznie w ramach płatnej Subskrypcji. Rachunki będą naliczane z góry cyklicznie i okresowo (na przykład codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok), w zależności od rodzaju planu subskrypcji wybranego podczas zakupu subskrypcji.

Pod koniec każdego okresu Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie takich samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub Firma ją anuluje.

Anulowanie subskrypcji

Możesz anulować odnowienie Subskrypcji za pośrednictwem strony ustawień Konta lub kontaktując się z Firmą. Nie otrzymasz zwrotu opłat, które już uiściłeś za bieżący okres Subskrypcji i będziesz mieć dostęp do Usługi do końca bieżącego okresu Subskrypcji.

Dane do faktury

Dostarczysz Firmie dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o prawidłowej metodzie płatności.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu automatyczne rozliczenie nie nastąpi, Firma wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że należy ręcznie, w określonym terminie, dokonać pełnej płatności odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Zmiany opłat

Spółka, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może modyfikować opłaty za subskrypcję. Wszelkie zmiany opłat za subskrypcję wejdą w życie z końcem bieżącego okresu subskrypcji.

Firma powiadomi Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach opłat za subskrypcję, aby dać Ci możliwość wypowiedzenia subskrypcji, zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty za subskrypcję oznacza zgodę na zapłacenie zmienionej kwoty opłaty za subskrypcję.

Zwroty

O ile nie jest to wymagane przez prawo, uiszczone opłaty za subskrypcję nie podlegają zwrotowi.

Niektóre wnioski o zwrot środków za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez Firmę indywidualnie dla każdego przypadku i przyznawane według wyłącznego uznania Firmy.

Promocje

Wszelkie Promocje udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków.

Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

Konta użytkowników

 

Kiedy tworzysz u nas konto, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w Naszej Usłudze.

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło dotyczy Naszej Usługi, czy usługi mediów społecznościowych innej firmy.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Własność intelektualna

 

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno Kraju, jak i innych krajów.

Nasze znaki towarowe i stroje handlowe nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Twoja opinia do nas

 

Przekazujesz wszelkie prawa, tytuły i udziały w każdej Opinii, którą przekazujesz Firmie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu taka cesja jest nieskuteczna, zgadzasz się przyznać Spółce niewyłączne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat, ogólnoświatowe prawo i licencję na używanie, powielanie, ujawnianie, udzielanie sublicencji, rozpowszechnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie takich Opinii bez ograniczenie.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

 

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie dowolnego postanowienia niniejszych Warunków i wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe są ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, w przypadku przerwy w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania i/lub sprzętu strony trzeciej używanego z Usługą, lub inaczej w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Oświadczenie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNY”

 

Usługa jest świadczona użytkownikowi „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz jej odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń powyższego, Firma nie udziela żadnej gwarancji ani zobowiązania i nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez przerwy, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub będą naprawiane.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte na nim; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie wykonalnym zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo rządowe

 

Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spór dotyczący Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

 

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Przepisy dotyczące końcowego wykorzystania przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych

 

Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, nasza Usługa jest „Przedmiotem komercyjnym”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 CFR §2.101.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

 

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami w Stanach Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

 

Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym momencie później, ani też zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się. wszelkich kolejnych naruszeń.

Tłumaczenia ustne

 

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze. Zgadzasz się, że w przypadku sporu pierwszeństwo ma oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

 

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z serwisu i Usługi.

Skontaktuj się z nami

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami:

E-mailem: info@preveu.com

Telefonicznie: +91-9821670885

Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://www.thisisprev.com/

bottom of page