top of page
Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

 

Interpretacja

 

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

 

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto  oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Przyłączać  oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innego organu zarządzającego.

 • Podanie  oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne o nazwie Poprzednia

 • Spółka  (określane w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) odnosi się do S&A Prev AB, Brynhildsvägen 2, 187 73 Täby, Szwecja.

  Na potrzeby RODO Administratorem Danych jest Spółka.

 • Kraj  odnosi się do: Szwecja

 • Administratorem danych osobowych dla celów PKBR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 • Urządzenie  oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Strona fanów na Facebooku  to profil publiczny o nazwie Prev_health stworzony specjalnie przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny z  https://www.facebook.com/Prev_health-1039936444450122/

 • Dane osobiste  to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

  Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamość.

 • Praca  odnosi się do Aplikacji.

 • Dostawca usługi  oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. Na potrzeby RODO Usługodawcy są uważani za Przetwarzających Dane.

 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych  odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 • Dane użytkowania  odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

 • Ty  oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

  Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako podmiot danych lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą korzystającą z Usługi.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

 

Rodzaje gromadzonych danych

 

Dane osobiste

 

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

 

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą zawierać takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, Twój telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Informacje z zewnętrznych serwisów mediów społecznościowych

 

Firma umożliwia założenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych usług mediów społecznościowych:

 • Google

 • Facebook

 • Świergot

 • jabłko

 

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych innej firmy, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem użytkownika w usłudze mediów społecznościowych innej firmy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje działania lub Twoja lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Twojej usługi mediów społecznościowych innej firmy. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i dane osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Spółce pozwolenia na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje zbierane podczas korzystania z aplikacji

 

Podczas korzystania z Naszej Aplikacji, w celu zapewnienia funkcji Naszej Aplikacji, możemy zbierać, za Twoją uprzednią zgodą:

 • Informacje dotyczące Twojej lokalizacji

 • Informacje z książki telefonicznej urządzenia (lista kontaktów)

 • Zdjęcia i inne informacje z aparatu i biblioteki zdjęć urządzenia

 

Używamy tych informacji, aby zapewnić funkcje Naszej Usługi, ulepszyć i dostosować naszą Usługę. Informacje mogą być przesyłane na serwery Spółki i/lub serwer Usługodawcy lub po prostu przechowywane na Twoim urządzeniu.

Możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji w dowolnym momencie, za pomocą ustawień swojego Urządzenia.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

 

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Zarządzanie Twoim Kontem: zarządzanie Twoją rejestracją jako użytkownika Serwisu. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, z których możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które nabyłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Tobą.

 • W przypadku przeniesienia firmy: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej firmy innej firmie.

 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne podmioty zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną z nami kontrolą.

 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem Serwisu mediów społecznościowych innej firmy, Twoje kontakty w Serwisie mediów społecznościowych innej firmy mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

 

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

 

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane do — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

 

Transakcje biznesowe

 

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

 

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

 

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny

 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy

 • Zapobiegaj lub badaj ewentualne nadużycia w związku z Usługą

 • ochrony osobistego bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa

 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam urządzenia lub postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Google w ich Polityce prywatności:  https://policies.google.com/privacy  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki:  https://policies.google.com/privacy

 • Firebase

  Firebase to usługa analityczna świadczona przez Google Inc.

  Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Firebase za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam urządzenia lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w Polityce prywatności:  https://policies.google.com/privacy

  Zachęcamy również do zapoznania się z polityką Google dotyczącą ochrony danych:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  Aby uzyskać więcej informacji o typach informacji gromadzonych przez Firebase, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki:  https://policies.google.com/privacy

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje podane w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

 

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego do zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie.

Płatności

W ramach Usługi możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej usłudze.

 • Reklamy Google (AdWords)

  Usługa remarketingowa Google Ads (AdWords) jest dostarczana przez Google Inc.

  Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google:  http://www.google.com/settings/ads

  Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics —  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  - dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki:  https://policies.google.com/privacy

 • Świergot

  Usługa remarketingu na Twitterze jest świadczona przez Twitter Inc.

  Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Twitterze, postępując zgodnie z ich instrukcjami:  https://support.twitter.com/articles/20170405

  Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i politykach prywatności Twittera, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności:  https://twitter.com/privacy

 • Facebook

  Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

  Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę stronę:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami Facebooka:  https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących internetowej reklamy behawioralnej ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA  http://www.aboutads.info/choices/ , Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie  http://wybory.pl/  lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie  http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Doskonała publiczność

  Usługa remarketingu Perfect Audience jest świadczona przez NowSpots Inc.

  Możesz zrezygnować z remarketingu Perfect Audience, odwiedzając następujące strony: Platforma Opt-out ( http://pixel.prfct.co/coo ) i Partner Rezygnacja ( http://ib.adnxs.com/optout ).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Perfect Audience, odwiedź stronę internetową Perfect Audience Privacy Policy & Opt-out:  https://www.perfectaudience.com/privacy/

Prywatność RODO

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda:  Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • Wykonanie umowy:  Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.

 • Zobowiązania prawne:  Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

 • Żywotne zainteresowania:  Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

 • Interesy publiczne:  Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.

 • Uzasadnione interesy:  Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i zagwarantowania Ci możliwości skorzystania ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli przebywasz w UE, masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych.  Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy.

 • Poproś o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy . Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.

 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.  Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej dla naszego przetwarzania, a w Twojej szczególnej sytuacji jest coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych.  Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.

 • Poproś o przeniesienie Twoich Danych Osobowych.  Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Tobą.

 • Wycofaj swoją zgodę.  Masz prawo do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw RODO do ochrony danych

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Strona fanów na Facebooku

Administrator danych dla fanpage’a na Facebooku

Spółka jest Administratorem Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/Prev_health-1039936444450122/ , Spółka oraz operator serwisu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy określające m.in. warunki korzystania z Fan Page Facebooka. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebook:  https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź politykę prywatności Facebooka  https://www.facebook.com/policy.php  aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Statystyki Facebooka

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z działaniem Facebook Fan Page oraz na podstawie RODO, w celu uzyskania zanonimizowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza serwisy Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką prywatności Facebooka tutaj:  https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (kalifornijskie prawo Shine the Light)

 

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijskie prawo Shine the Light), mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami ugruntowaną relację biznesową, mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz poprosić o więcej informacji zgodnie z ustawą California Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego 22581)

 

Sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego umożliwia mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, żądanie usunięcia opublikowanych przez nich treści lub informacji i uzyskanie ich usunięcia.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Impressum

S&A POPRZEDNI AB

Brynhildsvägen 2
187 73 Taby

Szwecja

Telefon: +46 76 250 20 69

E-mail: customer_support@preveu.com

Numer VAT: SE559204883801

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i / lub widocznego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

bottom of page